Tilbakefylling rundt resterende rekkehusrekker mot Tunveien utføres fra mandag uke 17.
Arbeidene er estimert utført på ca. 3 dager.
Hjulmaskin med henger vil benytte deler av Tunveien under arbeidene.

Arbeidene sikres slik at trafikk ledes trygt forbi under de pågående arbeider.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke