Arbeider med å ferdigstille Bergerveien ihht reguleringsplanen starter opp torsdag 16.april. Dette vil tidvis medføre noe redusert fremkommelighet. Med mindre noe uforutsett skjer, skal arbeidene være ferdige til skoleferien starter.

For å ivareta 3.parts sikkerhet vil vaktmann være tilstede ved behov.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke