Det er planlagt asfaltering av nedkjøring til garasje/parkeringskjeller fra nederst i Per O Lundsgate i morgen onsdag 15.april. Arbeidene starter kl 06:00.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke