Den planlagte heisingen av materiell opp på taket av bygg F ila fredag 3.april, er utsatt til etter påske, og vil foregå en av dagene i uke 16. Heisingen utføres med lastebil m/kran fra Bergerveien. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten til 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke