Det arbeides i dag med hjulmaskin inn til vår oppstillingsplass for brannbil fra Tunveien. Mellom boligblokk og rekkehus.
Arbeidene kan hindre passerende trafikk og er er estimert med en varighet på ca. 1 til 2 timer.

Arbeidene sikres med vakt som dirigerer trafikken, slik at våre arbeider vil hindre trafikk minst mulig.

Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke