Det er planlagt fjerning av utstyr fra tak på bygg E og D mandag 6.april. Arbeidene blir utført ved hjelp av lastebil med kran ila dagen. Vaktmann er med ved behov for å ivareta sikkerheten for 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke