Det er planlagt rydding/fjerning av byggemateriell/avfall fra taket på hus F. Det vil derfor i løpet av morgendagen bli noen turer fram og tilbake i Bergerveien med teleskoptruck som skal hente dette.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke