Det er lørdag kl 8-16 planlagt arbeider med montering av vannutløp fra balkonger på mange av byggene ved Berger Hage.

Noe av disse arbeidene vil foregå fra lift i Bergeveien, og her vil det være vaktmann tilstede av hensyn til 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke