I beboermøte om anleggstrafikk den 26. februar 2020 presenterte Lørenskog kommune begrensninger for anleggstrafikk i Tunveien i følgende tidsrom:

  • kl. 07:30 – 08:45
  • kl. 12:50 – 13:30
  • kl. 15:30 – 17:00

Disse begrensninger var et krav fra Benterud skole. Benterud skole er stengt for tiden, og det er bare noen få skolebarn som oppsøker skolen nå. Lørenskog kommune vurderer derfor at tidsbegrensningene ikke må gjelde foreløpig. Totalbelastningen for Tunveien vil være den samme, bare fordelt ut over dagen. Dette er et foreløpige tiltak,som vurderes fortløpende.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke