Onsdag 18.mars er det planlagt trekking av kabler i grøfta fra trekkekum ved trafo i Bergerveien (ved bygg E), til kum ved vendehammer i Tunveien. Det brukes anleggsmaskiner i hver ende av kabelgrøfta til disse arbeidene. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten til 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke