Lørdag 14 mars er det planlagt monteringsarbeider på balkonger på flere fasader, samt at det skal monteres plater på hus A, fasade vest. Det blir brukt lift i arbeidet. Arbeidene varsles først og fremst med tanke på at det arbeides i høyden, og derfor gir mulighet for innsyn til nabobygg.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke