Lørenskog kommune har i beboermøte den 26. februar 2020 vist en presentasjon og notert spørsmålene fra beboere. Både presentasjonen og besvarelse av spørsmål er lagt ut på hovedsiden under «Spørsmål og svar om Tunveien»

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke