Det skal etableres møteplasser i Tunveien, og arbeidene med dette vil pågå denne uken. Det blir skiltet ift gangtrafikk.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke