Det er planlagt arbeid med jordpålegging, pynting, fundamentering og finish-arbeid rundt nybyggene ved Bergerveien. Det vil derfor bli trafikk med gravemaskiner og lastebiler/dumper i Bergerveien i uke 11 og  12.

Følgemann/vakt er tilstede ved behov.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke