Det er planlagt flere arbeidsprosesser som vil medføre noe trafikk av anleggsmaskiner, samt noe støy i form av pigging og bruk av gravemaskin. Vaktmann vil være tilstede for å trygge sikker passering for 3.part.

Ut uke 10 skal det arbeides ved Losbyveien/Bergerveien med fundamentering og jordarbeider rundt bygget.

I uke 10 vil det også foregå arbeider med ferdigstilling av EL-IKT-grøfta ved Bergerveien/Tunveien. Der kan det bli nødvendig med noe pigging.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke