Lørdag 22.februar kl 9-17 er det planlagt arbeider med anleggsmaskiner ved brakkeriggen (innenfor byggegjerdet). Riggen skal omstruktureres noe, så det er snakk om massepåylling og avretting.

Kontaktperson hos grunnentr. Br. Dokken er Nicklas Johnsen, tlf. 46677002

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke