Det er varslet anleggstrafikk i Tunveien, og det ble nevnt at Lørenskog kommune har gitt dispensasjon for det. Lørenskog kommune har ikke gitt dispensasjon å kjøre anleggstrafikk i Tunveien nå. Før Tunveien kan brukes som anleggsvei må det blant annet godkjennes arbeidsvarslingsplaner, som skal ivareta sikkerhet for skolebarn og beboere i Tunveien. Lørenskog kommune har invitert til et informasjonsmøte om anleggstrafikk i Tunveien, som er 26. februar, kl. 18, på Benterud skole, biblioteket.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke