Viser til tidligere varslet nattarbeider uke 8, Tunveien Skårer Syd.

Grunnet uværet Elsa, som herjet til havs sist uke har det blitt forsinkelser i skipstrafikken.
Tidligere varslede nattarbeider uke 8, blir nå flyttet til uke 9.

Arbeidet utføres fra mandag (natt til tirsdag) til fredag (natt til lørdag) 24.2 til 29.2, uke 9 mellom kl. 22.00 og 07.00.
I forkant og etterkant av montasjen vil det utføres noe transport i forbindelse med kranmontasje.
Vi beklager ulempene dette medfører for nabolaget og håper på forståelse for våre arbeider.

Se vedlagte naboinformasjon i link under som også publiseres i nabolagets postkasser.

2020_uke9_10_Naboinfo Tunveien Skårer Syd

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke