Kranplass mellom blokk A og rekkehus 5 på felt C2 skal fjernes.
Det vil bli noe transport ut fra vår brann-oppstillingsplass mot Tunveien torsdag 13. februar grunnet dette arbeidet.
Transporten utføres av Brødrene Dokken AS med den gule hjulgående gravemaskinen med tilhenger.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke