Det er planlagt innvendige arbeider i hus D (nærmest brakkeriggen) lørdag 8.februar.

Arbeidene er ikke definert som støyende, men varsles her så naboer skal være klar over at det er aktivitet på byggeplassen lørdag, mest med tank på innsyn.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke