Uke 8, 2020 monteres Hus 2 og 3, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd.
Rekkehusene utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på fire netter.
Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil til byggeplass.
Grunnet modulenes bredde er det ikke tillatt frakt til byggeplass på dagtid. Frakten må foregå nattestid med politieskorte mellom kl. 22.00 og 07.00.
Når modulene ankommer byggeplass heises de rett fra bil og på sin rettmessige plass.
Arbeidet medfører minimalt med støy for omgivelsene, men det må påregnes motorlyd fra kran og lastebiler, lys fra byggeplass og politibiler samt noe lyd fra montasjearbeidene.

Arbeidet utføres fra mandag (natt til tirsdag) til fredag (natt til lørdag) 17.2 til 22.2, uke 8 mellom kl. 22.00 og 07.00.
I forkant og etterkant av montasjen vil det utføres noe transport i forbindelse med kranmontasje.
Vi beklager ulempene dette medfører for nabolaget og håper på forståelse for våre arbeider.

Se vedlagte naboinformasjon i link under som også publiseres i nabolagets postkasser.

Feb.2020_uke8_Naboinfo Tunveien Skårer Syd

Mvh.
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke