Det er planlagt taktekking og innvendige arbeider i hus A og F lørdag 1 februar

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke