Ifb med kabelgrøfta som etableres fra ny trafo til vendehammer  i Tunveien, blir det behov for å pigge i fjell. De støyende piggearbeidene kommer til å pågå i perioder f.o.m. i morgen 29/1 og ut uke 6 i første omgang.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke