Felt C2 rigger ned mobilkran tirsdag 21.01.20 ettermiddag mellom kl. 15:00 og 20:00.
Mobilkranens motvekter vil bli hentet av lastebil og mobilkran vil kjøre ut Tunveien.
Det er avtalt sikring av transport med vakthold, i forhold sikring mot myke trafikanter i Tunveien.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke