Det er planlagt oppstart arbeider med kabelgrøft for EL-IKT fra uke 4. Grøfta skal etableres på strekningen fra ny trafo til trekkekum ved vendehammer, mellom brakkeriggen og byggegjerdet. Det vil foregå noe transport/forflytning av anleggsmaskiner utenfor byggegjerdet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke