Vi varsler med dette at det blir arbeid med gravemaskiner inne på Tunkvartalet førstkommende lørdag (18. januar).

Vi beklager de ulemper som dette medfører for naboene, og også at vi melder fra seint om denne ekstra belastningen.

Situasjonen har oppstått pga. misforståelser vedr. framdrift med bjelkerister (fundamenter under parkeringsdelen i kjelleren) for vår grunnentreprenør, og de blir nødt til å benytte lørdagen også for å rekke betongstøp som starter tidlig neste uke.

Heldigvis er det meste av de mest støyende arbeidene på Tunkvartalet i ferd med å avsluttes. De aller siste kubikkmeterne med masser lastes ut i disse dager, og arbeidene med stålkjernepeler ned mot fjell går også mot slutten. Siste boring for peler er antatt å skje fredag 31. januar.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke