Til informasjon – Det er planlagt innvendige arbeider i hus A lørdag 11.januar, fra ca kl 8 – ca kl 17. Gjelder parkettlegging og montering av kjøkken.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke