I uke 3 er det planlagt noe omgjøring av byggeplassgjerdet som står mellom brakkeriggen og gangvei/Tunveien (mellom nybygg hus D og vendehammeren). Omgjøringen innebærer i hovedsak utskifting av fundamenteringen for gjerdeelementene, og plasseringen blir omtrent som den er pr idag.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke