Torsdag 9. januar ca. kl. 13:00 vil det kjøre en betongbil igjennom Tunveien, inn på kommunal barnehageutbygging sin parkering, og støpe i trappesjakt felt C2 Skårer Syd.
Arbeidet er koordinert med kommunens entreprenør Ruta AS, og vi håper på forståelse fra nabolaget.

Mvh.
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke