Fra 06. til ca. 17. januar 2020 vil Ole Morten Almeli AS utføre gravearbeider i Tunveien, fra svingen til vende hammeren. Anleggsmaskinene forsøker å berøre trafikken i Tunveien i minst mulig grad. Kontakt i Almeli AS er Ole Morten Almeli,  mob: 992 17 844. Kontakt i Lørenskog kommune er Mathias W Vilbrandt, mob: 994 31 293.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke