Lørenskog kommune har 12.11.2019 gjort følgende vedtak: «Anleggstrafikk skal benytte adkomst gjennom allmenningen så langt det lar seg gjøre, det vil si til cirka 1. april 2020. Tunveien kommer til benyttes som midlertidig adkomst til riggområdet fra og med 1. januar 2020, dette for å kunne ferdigstille første trinn av Løkenparken.»
ØMF vil i første omgang benytte Tunveien som adkomst for privatbiler fra mandag 6. januar.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke