Det er planlagt arbeider på fasader onsdag 11. og torsdag 12.desember. Arbeidene utføres med lift fra Bergerveien. Det vil være vaktmann tilstede hele tiden mens arbeidene med lift pågår.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke