Lørdag 7.des. kl 8-16 vil det pågå fasadearbeider på østsiden av hus A. Det skal monteres strekkmetallplater, og arbeidene utføres fra lift.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke