Viser til tidligere informasjon utsendt i Godt Naboskap og i nabolagets postkasser vedrørende transport av moduler og nattarbeider uke 50.
Transporten og montasjen utføres på samme måte som tidligere varslet, men tidspunkt er flyttet til natt til torsdag og natt til fredag grunnet forsinkelse i skipstrafikken.
Modulleverandør har målsetning om å ferdigstille montasjen på to netter. Dette om transporten og logistikken går som planlagt.

Modultransporten vil foregå med politieskorte, så det vil bli blinkende blålys inn Tunveien natt til torsdag og natt til fredag.

Vi skal gjøre vårt ytterste for å begrense forstyrrelser fra støy og lyd, slik at nabolaget merker minst mulig av våre natt aktiviteter.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke