Det vil i forbindelse med oppstart bygging av barnehagen bli noe støyende arbeide 3.12 og 04.12 i forbindelse med spuntarbeide mellom klokken 08.00 og 18.00

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke