Lørdag 30.nov. kl 8-16 vil det pågå arbeider med tekking på tak hus A, B, D og E. Det er også planlagt fasadearbeider på hus A, øst og nord.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke