Viser til tidligere info (29.10) vedr transport av masser i Bergerveien (samt Tunveien), og varsler om at disse arbeidene vil pågå ytterligere noen uker (ut uke 51)

Kontaktperson hos grunnentreprenør Brødr. Dokken AS er Lasse Breivik, tlf. 97527381

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke