Det er planlagt arbeider med taktekking på hus A lørdag 23 november fra kl 8-16

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke