Viser til tidligere varsel (29.10) om transport av masser/anleggstrafikk i Bergerveien ifb med ferdigstillelse av arealene mot bygget. Lørdag 16.nov fra kl 9 til kl 17 kommer også grunnentreprenøren til å arbeide med dette. Det vil hele tiden være vaktmann tilstede for å trygge forbipassering.

Kontaktperson hos grunnentreprenør Brødr. Dokken er Lasse Breivik, tlf. 97527381

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke