Det er planlagt arbeider på fasadene til hus B lørdag 16.nov kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. Det er også planlagt arbeider med taktekking på hus A.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke