Vi ønsker å varsle om utvidet drift frem til juleferien. Årsaken er at de komplekse spuntarbeider mot Tunveien og KBW gt. som nå er avsluttet, har medført forsinkelser i fremdriften. I tillegg fører de vanskelige grunnforhold i bygge-gropa til ytterligere forsinkelser. Disse forholdene innebærer at i utgangspunktet middel faste masser blir særdeles bløte under utlasting. For å unngå støyende arbeider og tung trafikk i område i en lengere periode enn planlagt, varsler vi om følgende:

Utvidet drift f.o.m. mandag 18.11.2019 t.o.m. fredag 20.12.2019.

I overnevnte periode blir arbeidstiden i Tunkvartalet slik:

Mandag-torsdag 0700-2000

Fredag                0700-1900

Lørdag                0900-1700 (Ved nødvendige tilfeller)

Mye av aktivitetene i den perioden som pågår er utlasting og avretting. Det vil være de minst støyende arbeidene som pågår i tidsrommet kl. 17-20 og lørdager.

Vi har utsatt pelearbeidet frem til uke 48/49. Ved oppstart av pelearbeidet, så avsluttes boringen før kl. 1900.

Dette iht. statens retningslinjer for begrensning av støy for anleggsdrift T-1442, som ligger til grunn for byggetillatelsen fra Lørenskog kommune

 

Vi beklager ulempene dette medfører for nabolaget og håper på forståelse for våre arbeider.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke