Uke 50, 2019 monteres blokk A, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd.
Blokken utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på tre netter.
Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil til byggeplass.
Grunnet modulenes bredde er det ikke tillatt frakt til byggeplass på dagtid. Frakten må foregå nattestid med politieskorte mellom kl. 22.00 og 07.00.
Når modulene ankommer byggeplass heises de rett fra bil og på sin rettmessige plass.
Arbeidet medfører minimalt med støy for omgivelsene, men det må påregnes motorlyd fra kran og lastebiler, lys fra byggeplass og politibiler samt noe lyd fra montasjearbeidene.

Arbeidet utføres fra mandag (natt til tirsdag) til onsdag (natt til torsdag) 9.12 til 12.12, uke 50 mellom kl. 22.00 og 07.00.
Vi beklager ulempene dette medfører for nabolaget og håper på forståelse for våre arbeider.

Se vedlagte naboinformasjon i link under som også publiseres i nabolagets postkasser.

Naboinformasjon_uke_50

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke