Det er planlagt arbeider på fasadene til hus B lørdag 9.nov kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. Det er også planlagt arbeider med gesimser/taktekking på hus B.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke