Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen blir liggende midt på Skårer syd, med den nye Løkenparken som nærmeste nabo. Barnehagen skal være klar til å ta imot cirka 120 barn i august 2020.
Totalentreprenør, Ruta Entreprenør AS, har rigget seg til på plassen og mandag i uke 46 starter de anleggsarbeidene. Anleggsarbeidene skal hovedsakelig utføres på hverdager mellom klokken 07.00 og 16.00. På grunn av kort anleggsperiode må det i korte perioder jobbes fram til klokken 19.00 (klokken 21.00 i uke 46). Ruta Entreprenør AS, kommer til å informere om dette når det blir aktuelt. Anleggstrafikken vil gå gjennom allmenningen inne på Skårer syd området.

I senere del av uke 46 vil det pågå nødvendige spuntarbeider som vil medføre en del støy. Det prøves å begrense disse arbeidene til to dager. Vi beklager de ulemper støyen måtte medføre. Spuntarbeidene vil avsluttes senest kl 18.00 de to dagene.

https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/skarer-syd-barnehage/ finner du mer informasjon om prosjektet.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke