Det vil i forbindelse med oppstart bygging av barnehagen i felt D1b noe støyende arbeide. Det vil bli spunting av et lite felt. Varighet på arbeide anses til 3 dager, mellom kl 08.00 til 18.00

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke