Da det pga. vanskelige grunnforhold går noe senere å laste ut masser i vår byggegrop i Tunkvartalet, varsler vi med dette om at det blir utvidet drift til kl 2000 f.o.m mandag 04.11.2019 t.o.m  torsdag 07.11.2019.

Med dette tiltaket unngår vi drift på lørdager over en lengre periode med den belastningen dette kunne medført for naboene. Vi presiserer at det kun er utlasting av masser og avretting som vil pågå etter kl. 1900 (bruk av gravemaskiner og lastebiler.)

Dette iht. statens retningslinjer for begrensning av støy for anleggsdrift T-1442, som ligger til grunn for byggetillatelsen fra Lørenskog kommune. Slik utlasting og avretting vil være de minst støyende arbeidene som pågår i denne perioden, i motsetning til boring, peling og spunting som vil bli foretatt før kl. 1900.

Vi beklager den belastningen dette medfører for naboene i perioden, og understreker at vi hele tiden planlegger med tanke på å finne de minst belastende løsningene for vår byggevirksomhet innenfor de rammene som er gitt for byggeprosjektet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke