Berger Hage starter i disse dager opp med å ferdigstille arealene mellom Bergerveien og byggeriet.
Arbeidene vil påbegynnes i det nedre arealet mellom P- nedkjøring for deretter å bevege seg oppover Bergerveien.
Arbeidene vil gjennomføres med minst mulig ulempe for brukere av Bergerveien og må påregnes å foregå i første omgang ut uke 47.

Det vil derfor en tid framover bli noe transport av masser/anleggstrafikk i Bergerveien (innkjøring fra Losbyveien).
Arbeidene vil pågå i normal arbeidstid,  hverdager fra kl 7-19

Kontaktperson hos grunnentreprenør Brødr. Dokken er Lasse Breivik, tlf. 97527381

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke