Lørdag 12.10.2019 skal Brødr. Dokken AS rydde tomt for ny barnehage. Tomten er i sør mellom eksisterende byggeprosjekter og grenser til Tunveien, rett ved snu hammeren. Det er planlagt massebevegelser med gravemaskin og dumpere. Det er ikke planlagt sprengning, spunting eller pigging. Arbeidene skal utføres i tidsrommet mellom kl. 9 og 16. Kontakt i Brødr. Dokken AS er Steffen Dokken, mob: 941 98 884. Vi beklager kort varsel og ulempene dette medfører for naboer.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke