Det er planlagt arbeider på fasadene til hus C og D lørdag 5.okt kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. I tillegg er det også planlagt taktekking på hus B i samme periode.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke