Grunnarbeidene nærmer seg slutten på felt C2, Tunveien Skårer Syd og gjenstående grunnarbeider mot Tunveien kommer nå til utførelse.
Når arbeidet mot Tunveien nå blir utført vil det forekomme noe bruk av veien for å få maskiner i riktig arbeids-posisjon og logistikken til og gå opp.
Arbeidene med tilpasning mot Tunveien og tilbakefylling mellom rekkehusfundamenter og Tunveien blir utført med oppstart 3. oktober 2019.

Vår utførende grunnentreprenør anslår arbeidet til ca. 14 dagers varighet.

Vi håper på forståelse for dette arbeidet og beklager ulempene dette kan medføre nabolaget.

Mvh.
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke